Camisa de força

Tècnica mixta sobre tela. 160 x 75 x 5 cm. 2016.