Paisatje

Tècnica mixta sobre fusta. 213,5 x 110 cm. 2015.