Conversant amb un "martinet"

Llpis i pastel sobre paper. 122x 170. 2007