Montanyes

Aquesta serie de pinturas ha estat realitzada als Pirineus..