Lastovickas, falciots...

Tcnica mixta sobre tela. 225 x 150 cm. 2011.