Camisa de fora

Tcnica mixta sobre tela. 185 x 85 x 5 cm. 2016