Camisa de fora

Tcnica mixta sobre tela. 160 x 75 x 5 cm. 2016.