Non plus ultra (detalle )

Giclé sobre papel hanermuller photorag 140 x 70 cm. 2005-6